Skip to main content

Pravidlá používania webu

Prosím, pozorne si prečítajte tieto pravidlá. Používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasíte s týmito pravidlami.

Všetky uvedené informácie na webových stránkach www.masozravky.online majú informatívny charakter. Informácie uvedené na stránkach nie sú žiadnym záväzným odporúčaním. Žiadne informácie nemôžu mať charakter odporúčania bez predošlej individuálnej konzultácie.

Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Beriete na vedomie, že časť obsahu môže podliehať autorským právam a nie je možné ho ďalej šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa stránky.

Autorské práva

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. ako majiteľ stránok vyhlasujem, že časť obsahu je mojim duševným vlastníctvom. Ďalej vyhlasujem, že som výrobcom a distribútorom textov na stránkach www.masozravky.online.

Ako autor diela a nositeľ práva na dielo, si vyhradzujem na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Použitie tohto obsahu je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu.